Afvalrap.nl is een webapplicatie die gebruikt wordt door bilgebedrijven. Het programma verwerkt S-formulieren, begeleidingsbrieven en timesheets.

Vanuit het systeem kunnen verder diverse rapportages en overzichten worden gegenereerd.