Afvalrap.nl

Afvalrap.nl is een webapplicatie die gebruikt wordt door bilgebedrijven. Het programma verwerkt S-formulieren, begeleidingsbrieven en timesheets. Vanuit het systeem kunnen verder diverse rapportages en overzichten worden gegenereerd.

Lees verder

BGL leeromgeving

Voor BGL & partners is een online leeromgeving aangelegd waarbij studenten, begeleiders, trainers en beheerders in één systeem werken. Het biedt de mogelijkheid om documentatie in te zien over opleidingen en lessen. Daarnaast kan huiswerk online worden ingeleverd en nagekeken.

Lees verder

Bloesem Remedies Webwinkel

In opdracht van Bloesem Remedies Nederland hebben wij een maatwerk webwinkel ontwikkeld. Via het beheer zijn er tevens koppelingen met de DPD verzendservice en een administratiepakket.

Lees verder

Maritiem Historische Databank

Voor Stichting Maritiem-Historische Databank is er een database aangelegd die inmiddels ruim 30.000 afbeelding, 17.000 schepen en 120.000 kroniekberichten bevat. De leden van de stichting kunnen in het beheer de schepen met alle data en afbeeldingen toevoegen, waarna bezoekers deze informatie kunnen raadplegen.

Lees verder